26. ročník medzinárodnej študentskej súťaže Xella

XELLA 50

ARCHITEKTONICKO-SOCIOLOGICKÁ SCIENCE FICTION

Aké je zadanie?

Spracovanie ideovej architektonicko-sociologickej štúdie bývania pre 2. polovicu 21. storočia. Môže ísť o akúkoľvek formu bývania (individuálne bývanie, bývanie v bytových domoch, komunitné bývanie, cohousing, bývanie na vode, bývanie pod vodou, bývanie pod zemou, bývanie nad zemou a pod.), o ktorej sú súťažiaci presvedčení, že by naozaj mohla byť aktuálna v období po roku 2045.

Zobraziť zadanie

Co účastníci získají?

Víťazná práca získa 4 000 eur a finančné odmeny si odnesú aj ďalšie dva víťazné projekty. Ostatné ceny udelia popredné odborné médiá v podobe predplatného a knižných publikácií. Účastníci však hlavne získajú cennú spätnú väzbu od rešpektovaných odborníkov z odboru.

Prečo sa zúčastniť

Do kedy sa registrovať?

Do súťaže je potrebné sa prihlásiť. Registrácia prebieha od posledného októbrového týždňa 2020, najneskorší termín registrácie je predposledný deň pred odovzdaním prác. Súťažné návrhy je potrebné odovzdať najneskôr do 22. 2. 2021 do 16 hod. na sekretariáte súťaže v SR alebo ČR.

Vyhodnotenie súťaže
Aká je budúcnosť architektúry a stavebníctva?

Zámerom je urbanisticko-architektonická ideová štúdia objektu bývania v akejkoľvek forme: individuálne bývanie, bývanie v bytových domoch, komunitné bývanie, cohousing, bývanie na vode, bývanie pod vodou, bývanie pod zemou, bývanie nad zemou a pod., ktorá by bola umiestnená do zvoleného konkrétneho štylizovaného prostredia.