27. ročník medzinárodnej študentskej súťaže Xella

INTERVENCIE – AKO ĎALEJ KOPČANY?

ÚNIK ZO SÚČASNOSTI DO HISTÓRIE A NAOPAK V ČESKO-SLOVENSKEJ PRIHRANIČNEJ OBLASTI V KOPČANOCH

Aké je zadanie?

Cielom letošného zadania je nájdenie optimálne uskutočniteľnej a udržateľnej koncepcie postupnej premeny a zdokonalenia historicky významného územia v obci Kopčany, ktoré ma cezhraničný presah do Českej republiky cez rieku Moravu, ktorá neoddeľuje, ale spája.

Zobraziť zadanie

Co účastníci získají?

Víťazná práca získa 4 000 eur a finančné odmeny si odnesú aj ďalšie dva víťazné projekty. Ostatné ceny udelia popredné odborné médiá v podobe predplatného a knižných publikácií. Účastníci však hlavne získajú cennú spätnú väzbu od rešpektovaných odborníkov z odboru.

Prečo sa zúčastniť

Do kedy sa registrovať?

Do súťaže je potrebné sa prihlásiť. Registrácia prebieha od posledného októbrového týždňa 2021, najneskorší termín registrácie je predposledný deň pred odovzdaním prác. Súťažné návrhy je potrebné odovzdať najneskôr do 21. 2. 2022 do 16 hod. na sekretariáte súťaže v SR alebo ČR.

Registrácia
Príležitosť k zamysleniu sa nad potrebami regionálneho turizmu a územím, ktoré dýcha históriou Veľkej Moravy a dôb Márie Terézie v cezhraničnej lokalite Archeoparku Mikulčice-Kopčany a jeho okolí, silne symbolickom mieste, kde hranica medzi Českou a Slovenskou republikou nerozdeľuje, ale spája.