Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

Internetovej stránky https://xellasutaz.ytong.sk/

Teší nás, že ste navštívili túto internetovú stránku. Ochrana a zabezpečenie osobných údajov našich zákazníkov a užívateľov majú u nás najvyššiu prioritu. Dodržiavame právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, najmä Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení („ZZOÚ“).

V tejto Informácii o ochrane osobných údajov Vám vysvetlíme, ktoré informácie (vrátane osobných údajov) spracúvame počas Vašej návštevy a Vášho používania našej vyššie uvedenej internetovej ponuky („internetovej stránky“).

I. Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov?

Z právneho hľadiska osoba zodpovedná za spracúvanie osobných údajov je spoločnosťXella CZ, s.r.o., Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, IČO: 64832988, tel: 547 102 104,ytonglinka.sk@xella.com. Pokiaľ v tejto Informácii o ochrane osobných údajov je uvedené „my“ alebo „nás“ alebo „nám“, vždy sa to týka vyššie uvedenej spoločnosti.

Zodpovedného zástupcu pre ochranu osobných údajov možno kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov, ako aj na adreseytonglinka.sk@xella.com.

II Aké zásady dodržiavame?

Vaše osobné údaje spracúvame pri dodržiavaní právnych predpisov o ochrane osobných údajov iba vtedy, ak nám to zákon povoľuje alebo ak ste vyjadrili svoj súhlas. To platí aj pri spracúvaní osobných údajov pre propagačné a marketingové účely.

Na tejto internetovej stránke môžu byť zaznamenávané / zhromažďované aj informácie, ktoré nám samy o sebe nedovoľujú robiť priame závery týkajúce sa Vašej osoby. V určitých prípadoch – najmä v kombinácii s inými údajmi – môžu byť tieto informácie z hľadiska právnych predpisov o ochrane osobných údajov napriek tomu považované za „osobné údaje“. Ďalej môžeme na tejto internetovej stránke zaznamenávať / zhromažďovať aj také informácie, na základe ktorých Vás nemôžeme identifikovať priamo ani nepriamo; to je napr. prípad zhromažďovania informácií o všetkých užívateľoch týchto internetových stránok.

III. Ktoré údaje spracúvame?

Na našu internetovú stránku máte prístup, bez toho aby ste priamo zadali Vaše osobné údaje (ako napr. Vaše meno, Vašu adresu alebo Vašu e-mailovú adresu). Aj v tomto prípade musíme určité údaje získavať, zhromažďovať a ukladať, aby sme Vám prístup na našu internetovú stránku umožnili. Okrem toho používame na týchto internetových stránkach určité analytické postupy a integrovali sme funkcie tretích strán / poskytovateľov („Social Plugins“).

1.Logfiles: Keď navštívite tieto internetové stránky, uloží náš webový server automaticky názov domény príp. IP adresu počítača, cez ktorý na naše stránky vstupujete (spravidla Vášho poskytovateľa prístupu k internetu), vrátane dátumu, času a dĺžky Vašej návštevy, pod-stránky / URL, ktoré navštevujete, aj informácie o aplikáciách a koncových zariadeniach, ktoré pre návštevu našich stránok používate.

2.Cookies: Aby sme našu ponuku mohli usporiadať tak, aby pre Vás bola z užívateľského hľadiska čo najpríjemnejšia, používame – ako mnoho iných známych spoločností – tzv. Cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači, ktorý používate. Tieto súbory nám pomáhajú, aby sme identifikovali, čo návštevníci našich stránok preferujú, a podľa toho naše stránky príslušne usporiadali. Väčšina z našej strany používaných cookies sú tzv. Session cookies. Po ukončení Vašej návštevy sú automaticky vymazané. Používame však aj permanentné súbory cookies. Tie slúžia na to, aby vylepšili vedenie užívateľa. Naše súbory cookies nezhromažďujú žiadne osobné údaje a nie sú ani vhodné na to, aby Vás identifikovali na internetových stránkach tretích strán / poskytovateľov. Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby Vás o umiestnení súborov cookies informoval. Týmto spôsobom sa pre Vás použitie cookies stáva transparentným. Nastavením Vášho prehliadača však môžete aj akceptácii cookies principiálne zabrániť. To však môže za určitých podmienok viesť k tomu, že nebudete môcť využiť všetky funkcie internetových stránok.

3.Analýza internetových stránok za použitia Google Analytics:Aby sme mohli naše internetové stránky neustále zlepšovať, používame na našich internetových stránkach navyše službu Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA („Google“). Služba Google Analytics používa aj súbory cookies, ktoré sú na Vašom počítači ukladané a umožňujú analýzu používania internetových stránok. Týmto súborom cookies sú vytvorené informácie o Vašom používaní tejto internetovej stránky spravidla odosielané na server spoločnosti Google v Európe (príp. v jednom z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru) na účely anonymizácie IP adresy, takže je vylúčená spojitosť s osobou. Až po anonymizáciu IP adresy je skrátená IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam uložená. Len vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google v USA zasielaná kompletná IP adresa a tam skrátená. Na týchto internetových stránkach je používaná služba Google Analytics s rozšírením pre anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. IP Masking). Na našu žiadosť používa spoločnosť Google nazhromaždené informácie na vyhodnotenie Vašej návštevy internetových stránok, na zostavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach, a aby nám mohla poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním internetových stránok. IP adresa zaslaná v rámci služby Google Analytics Vašim prehliadačom nie je spájaná s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že v takom prípade nebudete môcť používať funkcie týchto internetových stránok v plnom rozsahu. Navyše máte možnosť zaznamenania a odoslania údajov vytvorených súborom cookies a týkajúcich sa Vašej návštevy internetových stránok na spoločnosť Google a ich následnému spracúvaniu zo strany spoločnosti Google zabrániť tým, že si stiahnete a inštalujete pluginy pre prehliadač, ktoré sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Odoslaniu údajov spoločnosti Google a ich spracúvaniu zo strany spoločnosti Google môžete alternatívne zabrániť aj prostredníctvom nasledujúceho odkazu.Ak chcete sledovaniu zabrániť, kliknite tu. Bude aktivovaný súbor Cookie Opt-Out, , který při Vaší další návštěvě těchto internetových stránek zabrání budoucímu zaznamenávání osobních údajů. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v prípade služby Google Analytics nájdete tuhttp://www.google.com/analytics/terms/sk.htmla tuhttp://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

4.Google Remarketing: Na našich internetových stránkach taktiež používame funkciu Remarketing spoločnosti Google. Vďaka tomu Vám môžeme na základe Vášho užívateľského správania pri predchádzajúcich návštevách našich internetových stránok ponúknuť reklamu, ktorá by mohla zodpovedať Vašim záujmom. Ak ste udelili spoločnosti Google svoj súhlas, budú Vaše návštevy zaznamenávané naprieč všetkými zariadeniami, ktoré používate. Táto reklama sa bude objavovať iba na reklamných miestach spoločnosti Google, buď na reklamných plochách Google Adwords alebo na Google Display Network. Na realizáciu analýzy, pri ktorej sú internetové stránky použité ako základ pre umiestnenie reklamy vyplývajúce zo záujmu príjemcu, používa spoločnosť Google súbory cookies, prostredníctvom ktorých zaznamenáva návštevy internetových stránok aj anonymizované údaje o používaní internetových stránok. Osobné údaje návštevníkov internetových stránok sa neukladajú. Ak navštívite potom iné internetové stránky Google Display Network, budú Vám zobrazované vložené reklamy, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou zohľadňujú pred tým vyhľadávanú oblasť výrobkov a informácií. Používanie súborov cookies zo strany spoločnosti Google môžete natrvalo deaktivovať kliknutím na nasledujúci odkaz a stiahnutím a inštalovaním pluginov pripravených na tomto odkaze:https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternatívne môžete deaktivovať súbory cookies používané tretími poskytovateľmi tak, že navštívite deaktivačnú stránku propagačnej iniciatívy na sieti (Network Advertising Initiative) na adresehttp://www.networkadvertising.org/choices/a budete nasledovať pokyny na odmietnutie. Ďalšie podrobné informácie k funkcii Google Remarketing aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese:http://www.google.com/privacy/ads/.

5.DoubleClick: Pre zobrazovanie propagačných inzerátov, ktoré môžu byť pre Vás rele-vantné, používame aj DoubleClick službu, ktorú poskytuje aj spoločnosť Google. Google priraďuje Vášmu prehliadaču pseudonymné identifikačné číslo (ID), aby bolo možné skontrolovať, aké inzeráty boli vo Vašom prehliadači zobrazené a aké boli vyhľadávané. Súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Použitie súborov cookies DoubleClick umožňuje spoločnosti Google a jej internetovým partnerom iba zaraďovanie propagačných inzerátov na základe predošlých návštev našich internetových stránok alebo iných stránok na internete. Informácie vytvorené súbormi cookies zasiela spoločnosti Google za účelom vyhodnotenia na server v USA a tam sú tieto informácie ukladané. K prenosu osobných údajov zo strany spoločnosti Google tretím zúčastneným stranám dochádza len na základe zákonných predpisov alebo v rámci spracúvania Zákazníkových osobných údajov. V žiadnom prípade spoločnosť Google nedáva Vaše osobné údaje do súvislosti s osobnými údajmi, ktoré boli zaznamenané spoločnosťou Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Navyše máte možnosť záznamy osobných údajov, ktoré boli vytvorené súbormi cookies a ktoré sa týkajú Vašej návštevy internetových stránok, aj spracúvaniu týchto osobných údajov zo strany spoločnosti Google zabrániť tak, že si na adresehttps://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GBpod bodom Rozšírenie deaktivácie DoubleClick stiahnete a inštalujete pluginy pre prehliadač. Alternatívne môžete deaktivovať súbory cookies Doubleclick na stránke Digital Advertising Alliance:http://optout.aboutads.info.

6.Facebook Pixel: Na našich internetových stránkach používame Facebook pixel spoločnosti Facebook, Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USAwww.facebook.com– „Facebook“).Prostredníctvom Facebook pixel možno sledovať správanie používateľov po tom, ako títo používatelia kliknutím na propagačné inzeráty na Facebooku boli presmerovaní na niektoré internetové stránky prevádzkované našou spoločnosťou. Tento postup slúži na vyhodnocovanie účinnosti propagačných inzerátov na Facebooku pre štatistické účely a účely výskumu trhu a môže prispieť k optimalizácii budúcich propagačných postupov. Získané údaje sú pre nás anonymné, neumožňujú nám preto vyvodiť závery týkajúce sa používateľov, a my sami spoločnosti Facebook žiadne osobné údaje neposkytujeme. Avšak spoločnosť Facebook údaje ukladá a spracúva, takže prepojenie s príslušným používateľským profilom je možné, a spoločnosť Facebook môže údaje v súlade so svojimi Zásadami používania údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/) použiť. Vy môžete spoločnosti Facebook aj jej partnerom umožniť vkladanie propagačných inzerátov na Facebooku a mimo neho. Na tieto účely môžu byť ďalej v počítači uložené cookies. Ak ste členom Facebooku a neželáte si, aby spoločnosť Facebook zhromažďovala prostredníctvom Facebook pixel údaje o Vás, a ste prepojení s Vašimi členskými údajmi uloženými spoločnosťou Facebook, môžete používanie Facebook pixel odmietnuťtu. Odmietnutie sa týka Vami používaného prehliadača..

7.LinkedIn Conversion Tracking: Na našich internetových stránkach používame analýzu a technológiu Conversion Tracking spoločnosti LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA –www.linkedin.com– „LinkedIn“). PPomocou tejto technológie spoločnosti LinkedIn Vám môže byť zobrazovaná reklama zakladajúca sa na Vašich záujmoch. Ďalej od spoločnosti LinkedIn dostávame agregované a anonymné správy o aktivitách zobrazovania a informácie o tom, ako s našimi internetovými stránkami interagujete. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti LinkedIn nájdete tu:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.Analýzu Vášho užívateľského správania vykonávanú spoločnosťou LinkedIn aj zobrazovanie odporúčaní zakladajúcich sa na Vašich záujmoch môžete odmietnuť tak, že kliknete na pole „Odmietnuť na LinkedIn“ (pre členov LinkedIn) alebo „Odmietnuť“ (pre ostatných užívateľov) na nasledujúcom odkaze:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

8.Facebook Social Plugin:Na našich internetových stránkach sme integrovali tlačidlo spoločnosti Facebook. Tlačidlo Facebook spoznáte podľa loga Facebook alebo podľa tlačidla „Like“ ( „To sa mi páči“).

Aby bolo možné zabrániť automatickému odoslaniu informácií na Facebook už pri otvorení našich internetových stránok, implementovali sme tzv. „Riešenie dvojitým kliknutím“: Vedľa tlačidla Facebook je ďalšia plocha, ktorá vyzerá ako spínač. Až keď kliknete na tento spínač a potom ešte raz na tlačidlo Facebook, budú informácie (ako napr. Adresa našich internetových stránok a Vaša identifikácia používateľa) odoslané na Facebook.

Aj v tomto prípade nemáme ako prevádzkovateľ žiadne informácie o obsahu prenášaných osobných údajoch ani o ich použití zo strany spoločnosti Facebook. Nedozvieme sa, kedy a na aké tlačidlo ste klikli. Ďalšie informácie o použití osobných údajov zo strany spoločnosti Facebook nájdete v Zásadách o používaní údajov spoločnosti Facebookhttp://de-de.facebook.com/policy.php.

9.Konverze Google AdWords:ďalej na našich webových stránkach používame konverzie Google AdWords, aby sme pochopili, čo sa stane potom, ako zákazník klikne na naše reklamy – či kúpil ponúkaný produkt, čí sa zaregistroval na odber spravodaja alebo napr. vyplnil kontaktný formulár. Keď zákazník dokončí na webe akciu, ktorú sme definovali ako cennú, tieto akcie sa nazývajú konverzie. My tak môžeme vidieť údaje o konverziách u našich kampaní, reklám a kľúčových slov. Zobrazenie týchto údajov v našich prehľadoch nám môže pomôcť pochopiť, ako je naša reklama účinná. Deaktivovať používanie cookies môžete stiahnutím a nainštalovaním pluginu tu:https://www.google.com/settings/ads/plugin. Ďalšie informácie o konverziách služby Google AdWords a zásadách ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na adresehttp://www.google.com/privacy/ads/.

10.Hotjar:je webová aplikácia na sledovanie pohybu návštevníkov na našich webových stránkach spoločnosti Hojar sídliacej tu: St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Používame ju preto, aby sme lepšie porozumeli potrebám používateľov a optimalizovali služby a skúsenosti užívateľov. Hotjar technológia je služba, ktorá nám pomáha lepšie pochopiť užívateľské správanie (napr. ako dlho strávi na stránkach, na čo kliká pod.) A zistiť informácie o ich zariadenia (najmä IP adresu zariadenia (zachytené a uložené iba v anonymnej podobe), veľkosť obrazovky zariadenia, typ zariadenia (identifikátor zariadenia) informácie prehliadač, umiestnenie (iba krajina), preferovaný jazyk pre zobrazovanie našich stránok a pod.). Spoločnosť Hotjar používa cookies a ďalšie technológie na zber dát, ktoré ukladá v pseudonymizovanom užívateľskom profile. Viac informácií nájdete tu:https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.Túto službu môžete odmietnuť v nasledujúcom odkaze:https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

11.Seznam Sklik:služba Seznam Sklik je reklamnou službou prevádzkovanou spoločnosťou Seznam.cz, a.s., ktorá je prevádzkovaná a dostupná na internetovej adrese (URL):http://www.sklik.cz.Služba Seznam Sklik umožňuje realizovať reklamu cielenú na kľúčové slová. Naše webové stránky využívajú technológie retargeting od služby Sklik. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty alebo služby, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, as. Podmienky spracovania dát službou Sklik nájdete tu:https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele. Z cielenej reklamy sa môžete odhlásiť nawww.imedia.cz. Viac informácií o reklame na Seznam.cz zistítetu.

12.Adform:je platforma, ktorá zastrešuje nákup a predaj display a video reklamy, prostredníctvom virtuálnych aukcií v reálnom čase.Podmienky spracovania dát službou Adform. Služba Adform nespracováva žiadne osobné údaje.

13. Možnosti poskytnutia informácií a poradenstva

Prostredníctvom nášho kontaktného formulára Vám ponúkame rôzne možnosti získania informácií a poradenstva. V závislosti na možnosti príp. na možnostiach, ktoré si prajete, spracúvame rôzne osobné údaje:

a) Informačný materiál

V prípade, ak ste požiadali o zaslanie informačných materiálov, spracúvame osobné údaje Vami uvedené v kontaktnom formulári, minimálne Vaše meno a priezvisko, ako aj Vami určený kontaktný údaj pre komunikáciu s nami (pošta a/alebo e-mail) a to za účelom jednorazového zaslania materiálov, ktoré ste od nás požadovali.

b) Telefonické poradenstvo

V prípade, ak ste požiadali o telefonické poradenstvo, spracúvame osobné údaje Vami uvedené v kontaktnom formulári, minimálne Vaše meno a priezvisko aj Vaše telefónne číslo nutné k realizácii požadovaného telefonického poradenstva.

c) Osobné poradenstvo

V prípade, ak ste požiadali o osobné poradenstvo, spracúvame osobné údaje Vami uvedené v kontaktnom formulári, minimálne Vaše meno a priezvisko aj Vaše telefónne číslo a / alebo e-mailovú adresu, aby sme Vás mohli kontaktovať za účelom dohodnutia termínu osobného poradenstva.

d) Newsletter prostredníctvom e-mailu

Ak ste sa prihlásili na odber našich newsletterov prostredníctvom e-mailu, spracúvame osobné údaje Vami uvedené v kontaktnom formulári, minimálne Vaše meno a priezvisko i Vašu e-mailovú adresu, aby sme Vám mohli newsletter prostredníctvom e-mailu zaslať.
Okrem toho používame ďalšie informácie, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári (napr. údaje o Vašej činnosti a Vašej oblasti záujmov), aby sme Vám mohli zasielať informácie určené na mieru Vašim záujmom. Navyše vyhodnocujeme osobné údaje vzniknuté pri doručení a vyvolaní tohto e-mailu, po prvé v súhrnnej forme (miera doručenia, miera otvorenia, miery kliknutia, miera konverzácie, miera odhlásenia, miera odchodu) za účelom analýzy úspechu a použitia e-mailov. Po druhé vyhodnocujeme aj osobné údaje vzniknuté pri vyvolaní a použití tohto e-mailu z vašej strany (okamih otvorenia, hypertextové odkazy, na ktoré ste klikli, stiahnuté dokumenty), aby sme Vám mohli aj na tomto základe v budúcom newslettri prostredníctvom e-mailu poskytnúť personalizované informácie, ktoré najlepším možným spôsobom reflektujú Vaše záujmy a potreby.

14. Objednávky online

Na našich internetových stránkach môžete urobiť objednávku, bez toho aby ste sa museli zaregistrovať a založiť si účet. V tomto prípade sú vyžadované osobné údaje nutné k realizácii objednávky (napr. Vaše meno a priezvisko, Vaša fakturačná adresa alebo príp. dodacia adresa, ak je odlišná, Vaša e-mailová adresa, potrebné platobné údaje, spôsoby dodania a informácie súvisiace s objednávkou).

15. Registrácia / Zákaznícky účet

Pri prihlásení ako registrovaný užívateľ – najmä pri zakladaní zákazníckeho účtu – potrebujeme a zhromažďujeme osobné údaje, ktoré vyplývajú z registračného formulára na našich internetových stránkach. Môžeme požadovať opätovné zadanie osobných údajov získaných už pri registrácii (najmä na účely Vašej identifikácie) a zhromažďovať ďalšie osobné údaje, ak na našich internetových stránkach používate určité informácie alebo chcete urobiť objednávku.

IV. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

1. Spracúvanie osobných údajov príp. údajov obsiahnutých v súboroch pre prihlásenie je uskutočnené za účelom, aby sme Vám umožnili použitie našich internetových stránok; to prebieha na základe článku 6 odseku 1 písm. f) GDPR za účelom zachovania nášho oprávneného záujmu na prevádzke našich internetových stránok.

2. Spracúvanie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom cookies (vrátane Služieb analýzy internetových stránok Google Analytics) a pseudonymných užívateľských profilov sa na reklamné účely, účely prieskumu trhu a usporiadanie internetových stránok podľa našich potrieb vykonáva na základe článku 6 odseku 1 písm. f) GDPR na účel zachovania nášho oprávneného záujmu na analýze používania našich internetových stránok.

3. Spracúvanie osobných údajov na vykonávanie ponúk, informácií a poradenstva prebieha za účelom realizácie ponúk vybraných z Vašej strany príp. u newsletterov zasielaných prostredníctvom e-mailu za účelom registrácie na odber newsletterov a ich zasielanie. Tieto spracúvania sú vykonávané len s Vašim súhlasom na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR]. Prosíme, berte na vedomie, že súhlas, ktorý ste nám udelili môžete kedykoľvek s platnosťou do budúcnosti odvolať, napr. kliknutím na príslušný odkaz v každom z našich newsletterov alebo oznámením zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom na adresu uvedenú na prvej strane tejto Informácie o ochrane osobných údajov.

4. Ak zadávate cez naše internetové stránky objednávku alebo ak sa na nich registrujete ako užívateľ príp. zakladáte zákaznícky účet, spracúvame osobné údaje získané v tejto súvislosti za účelom plnenia zmlúv uzatvorených s Vami na základe článku 6 odsek 1 písm. b) GDPR.

5. Osobné údaje získané v súvislosti s používaním našich internetových stránok môžeme spracúvať aj za účelom plnenia právnych záväzkov a povinností, ktorými sme viazaní; to prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

6. V prípade potreby spracúvame Vaše osobné údaje, okrem vyššie uvedených účelov, aj za účelom zachovania našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretích strán; to prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. K našim oprávneným záujmom patrí

a) uplatňovanie právnych nárokov a obhajoba pri právnych sporoch;

b) zabránenie trestným činom a ich objasnenie;

c) riadenie a ďalší rozvoj našej podnikateľskej a obchodnej činnosti vrátane riadenia rizík

V. Som povinná / povinný poskytnúť osobné údaje?

Osobné údaje potrebné pre registráciu na odber našich newsletterov, k uskutočneniu ponúk informácií a poradenstva, realizáciu objednávok online alebo k registrácii ako užívateľ príp. k založeniu zákazníckeho účtu, sú v príslušnej oblasti internetových stránok (napr. vo online formulári) označené ako povinné údaje; bez poskytnutia povinných údajov Vám nemôžeme umožniť použitie príslušných funkcií.

Pokiaľ od Vás požadujeme a získavame ďalšie osobné údaje, oznámime Vám pri žiadosti o ne, či je poskytovanie týchto informácií predpísané na základe právnej povinnosti alebo či je nutné pre uzatvorenie zmluvy. Pri tom označujeme spravidla tie osobné údaje, ktorých poskytnutie prebieha dobrovoľne a nie je nutné na plnenie uvedených právnych povinnosti alebo nie je nutné pre uzavretie zmluvy.

VI. Kto získa moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú zásadne spracúvané v rámci našej spoločnosti. V závislosti od druhu osobných údajov k nim majú prístup iba určité oddelenia / organizačné jednotky. Medzi ne patria najmä odborné oddelenia, ktoré sa zaoberajú poskytovaním našich digitálnych ponúk (napr. Internetové stránky) a naše oddelenie IT. Vďaka konceptu vykonávania úloh a oprávnení je prístup v rámci našej spoločnosti obmedzený na tie funkcie a na taký rozsah, ktoré sú nevyhnutné / ktorý je nevyhnutný na spracúvanie na daný účel.

Vaše osobné údaje môžeme v právne prípustnom rozsahu odovzdávať aj tretím stranám mimo našu spoločnosť. K týmto externým príjemcom môžu predovšetkým patriť

Prepojené spoločnosti v rámci skupiny Xella, ktorým osobné údaje poskytujeme na účel [vloženie presného popisu účelu poskytnutia – ako napr .: „pre interné administratívne účely“;

nami poverení poskytovatelia služieb, ktorí nám na osobitnom zmluvnom základe poskytujú služby, ktoré môžu zahŕňať aj spracúvanie osobných údajov, aj subdodávatelia našich poskytovateľov služieb zapojených s naším súhlasom;

neverejné a verejné miesta, ak sme povinní k prenosu Vašich osobných údajov na základe právnych záväzkov a povinností,

VII. Je používané automatizované rozhodovanie?

V súvislosti s prevádzkovaním našich internetových stránok nepoužívame zásadne žiadne automatizované rozhodovanie (vrátane Profilovania) v zmysle článku 22 GDPR. Pokiaľ postupy tohto druhu v jednotlivých prípadoch budeme chcieť použiť, budeme Vás o nich v právne požadovanom rozsahu informovať zvlášť.

VIII. Sú osobné údaje zasielané mimo územia EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru?

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha zásadne v rámci EÚ príp. Európskeho hospodárskeho priestoru.

Iba v súvislosti so zapojením poskytovateľov služieb webových analýz môže dochádzať k zasielaniu informácií na príjemcu v tzv. „Tretích krajinách“. „Tretie krajiny“ sú krajiny mimo Európskej únie alebo krajiny neparticipujúce na Dohode o Európskom hospodárskom priestore, v ktorých nie je možné predpokladať úroveň ochrany osobných údajov, ktorá by bola porovnateľná s úrovňou v rámci Európskej únie.

Ak vysielané informácie obsahujú aj osobné údaje, potom pred takýmto odovzdaním zaisťujeme, aby bola v príslušnej tretej krajine alebo u príjemcu v tretej krajine zaručená potrebná primeraná ochrana osobných údajov. Uvedené môže vyplývať najmä z tzv. „Rozhodnutia o primeranej ochrane“ Európskej komisie, pomocou ktorého je pre určitú tretiu krajinu celkovo stanovená primeraná ochrana osobných údajov. Alternatívne môžeme pri poskytovaní osobných údajov vychádzať tiež z tzv. „Štandardných zmluvných doložiek EÚ“ dohodnutých s príjemcom alebo – v prípade príjemcu v USA – z dodržiavania princípov tzv. „EÚ-US Privacy Shield“. Ďalšie informácie o vhodných a primeraných zárukách k dodržiavaniu primeranej ochrany osobných údajov Vám radi poskytneme na vyžiadanie; kontaktné údaje nájdete na začiatku tejto Informácie o ochrane osobných údajov. Informácie o účastníkoch EÚ-US Privacy Shield ďalej nájdete na adresewww.privacyshield.gov/list.

IX. Na ako dlho sú moje osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje uchovávame zásadne, kým máme na ich uloženie oprávnený záujem a neprevažujú Vaše záujmy na nepokračovanie ich uloženia.

Aj bez oprávneného záujmu môžeme osobné údaje mať ďalej uložené, ak sme k tomu viazaní zo zákona (napr. Na účely splnenia povinnosti uchovávania osobných údajov). Vaše osobné údaje vymazávame tiež, bez toho aby ste pre to mali čokoľvek urobiť, ako náhle ich znalosť pre splnenie daného účelu spracúvania nie je nutná alebo je ich uloženie právne neprípustné.

Spravidla sú

– prihlasovacie údaje vymazávané počas siedmich dní, ak ich ďalšie uloženie nie je potrebné pre zákonom požadované účely ako napr. Odhalenie zneužitia a rozpoznanie a odstránenie technických porúch;

– osobné údaje spracúvané v súvislosti s objednávkou vymazané najneskôr po uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie osobných údajov; a

– osobné údaje spracúvané v súvislosti s registráciou ako užívateľ alebo so založením zákazníckeho účtu vymazané po ukončení registrácie alebo spolu s vymazaním zákazníckeho účtu.

Tie osobné údaje, ktoré musíme ukladať na účely splnenia povinností uchovávania osobných údajov, zostávajú uložené až do konca príslušnej povinnosti. Ak osobné údaje ukladáme výhradne na účely splnenia povinnosti ich uchovávania, sú tieto spravidla blokované tak, že k nim je prístup umožnený len vtedy, keď sú potrebné z hľadiska účelu povinnosti ich uchovávania.

X. Aké mám práva?

Ako dotknutá osoba máte právo

– na informácie o osobných údajoch, ktoré sú spracúvané o Vás podľa čl. 15 GDPR;

– na opravu nesprávnych a nekompletných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;

– na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;

– na obmedzenie spracúvania, článok 18 GDPR;

– na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR, a

– na podanie námietky proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby podľa čl. 21 GDPR.

Pre výkon týchto práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť – napr. prostredníctvom jedného z vyššie uvedených kontaktov na začiatku tejto Informácie o ochrane osobných údajov.

Ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Navyše ste oprávnení podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov podľa čl. 77 GDPR.