Ďakujeme všetkým mediálnym partnerom, ktorí podporili súťaž:

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt