Pôsobí v Plzni. Zaujíma sa o trvalo udržateľné stavebníctvo, predovšetkým drevostavby. Bol členom architektonickej skupiny Zkapálení 02, ktorá sa venovala najmä odkazu modernej architektúry v Plzni a okolí. Je členom spolku Domaslav a prispieva k dobrovoľníckej a tvorivej činnosti pri oživovaní, správe a stavebnej obnove areálu fary a kostola v Domaslavi.