Vyštudoval Fakultu architektúry na Slovenskej technickej univerzite. Ako čerstvý absolvent založil v roku 2004 spolu s Matejom Grebertom architektonický ateliér Compass, ktorému sa venuje dodnes. Stojí za veľkými polyfunkčnými projektmi, ktoré menia tvár súčasnej Bratislavy. Medzi najväčšie patrí rezidenčný projekt Slnečnice, ktorému sa venuje takmer 15 rokov, a za ktorý získal niekoľko architektonických ocenení. Podieľal sa na prerode územia bývalej textilnej továrne dnes nazývanej Zwirn a na nábreží Dunaja spoluvytvára unikátne Nové Lido.