Ukončil štúdium na Fakulte architektúry SVŠT (STU) v roku 1983. Do roku 1990 pracoval v Štátnom projektovom ústave obchodu u architekti Matušíka. Od roku 1990-94 zakladá architektonickú kanceláriu s Jánom Bahnom a od roku 1994 zakladá vlastnú kanceláriu. Od roku1996 do dnes pôsobí ako pedagóg na Fakulte architektúry a dizajnu ako hosťujúci profesor. Vytvoril viacero významných stavieb za ktoré získal mnohé ocenenia (Krištáľové krídlo, Cena Dušana Jurkoviča, CEZAAR, Cena ARCH, Osobnosť archiitektúry GALA). Z najvýznamnejších realizácií sú Centrála VÚB, Tatracentrum, Tatracity, Atrium, Ingsteel, Condominium Renaissance, Pastoračné centrum Teplická, množstvo rodinných domov a víl všetko v Bratislave, Cassovar Košice, Evanjelický kostol Nitra.