Zoznam víťazov 25. ročníka študentskej súťaže Xella

1. cena Dávid Husár, Stavebná fakulta STU Bratislava, 4. ročník, vedenie projektu: Ing. arch. Pavol Paňák
2. cena Bc. Robert Provazník, Stavebná fakulta STU Bratislava, vedenie projektu: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD
3. cena Matěj Hoffman, Samuel Cigler, UMPRUM Praha
4. miesto – odmena: Bc. Petra Jablonická, Bc. Jana Kubicová, Bc. Matúš Hudec, FAD STU Bratislava, vedenie projektu: Ing. arch. Martin Kusý
5. miesto – odmena: Katarína Košutová, FA ČVUT Praha, vedenie projektu: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
6. miesto – odmena: Tomáš Perďoch, FAD STU Bratislava, vedenie projektu: Ing. arch. Pavol Paňák