Porota vybrala víťazov 28. ročníka Medzinárodnej študentskej súťaže Xella pre akademický rok 2022/2023

V ikonickom zámočku Větruše v Ústí nad Labem zasadla v dňoch 25. a 26. apríla 2023 medzinárodná porota, zložená z významných slovenských a českých architektov (Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Pavol Jiroudek, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Peter Richtárik, Jana Stachová, Jaromír Veselák, Ľubomír Závodný). V sále ústeckého kaštieľa bolo v priebehu zasadnutia poroty vystavených všetkých 56 súťažných projektov študentov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.

Víťazné práce a fotogaléria zo zasadnutia poroty 28. ročníka

Zoznam víťazov 27. ročníka študentskej súťaže Xella

1. cena: Petra Ďurišková, Šimon Voštinár, Katedra architektonickej tvorby VŠVU, Bratislava – odkaz na projekt

2. cena: Michaela Kosturková, Kristína Kullová, Kristián Julínek, Fakulta architektúry a dizajnu STU,  Bratislava – odkaz na projekt

3. cena: Václav Heginger, Fakulta architektury VUT, Brno – odkaz na projekt

4. místo – odmena: Bc. Dávid Nosko, Bc. Michaela Krpálová, Katedra architektonickej tvorby VŠVU, Bratislava – odkaz na projekt

5. místo – odmena: Filip Kiowský, Fakulta stavební  VUT, Brnoodkaz na projekt

6. místo – odmena: Bc. Simona Fischerová, Fakulta architektúry a dizajnu STU,  Bratislava – odkaz na projekt

Zoznam víťazov 26. ročníka študentskej súťaže Xella

1. cena: Vojtěch BenešMatěj Hoffman, VŠUP, Praha, odkaz na projekt

2. cena: Jozef Borák, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava, odkaz na projekt

3. cena: Zuzana Michalíková, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava, odkaz na projekt

4. miesto – odmena: Bc. Simona Fischerová, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava, odkaz na projekt

5. miesto – odmena: Bc. Matúš Hudec, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava, odkaz na projekt

6. miesto – odmena: Virginia Humero Ruiz, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava, Erasmus, vedenie projektu : Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD., odkaz na projekt

Zoznam víťazov 25. ročníka študentskej súťaže Xella

1. cena Dávid Husár, Stavebná fakulta STU Bratislava, 4. ročník, vedenie projektu: Ing. arch. Pavol Paňák, projekt č. 37, kód 244739

2. cena Bc. Robert Provazník, Stavebná fakulta STU Bratislava, vedenie projektu: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD, projekt č. 12, kód 239821

3. cena Matěj Hoffman, Samuel Cigler, UMPRUM Praha, projekt č. 44, kód 421869

4. miesto – odmena: Bc. Petra Jablonická, Bc. Jana Kubicová, Bc. Matúš Hudec, FAD STU Bratislava, vedenie projektu: Ing. arch. Martin Kusý, projekt č. 22, kód 060405

5. miesto – odmena: Katarína Košutová, FA ČVUT Praha, vedenie projektu: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, projekt č. 29, kód 515451

6. miesto – odmena: Tomáš Perďoch, FAD STU Bratislava, vedenie projektu: Ing. arch. Pavol Paňák, projekt č. 5, kód 753826

Všetky projekty

Protokol zo zasadnutia poroty