Finančná odmena

Ceny pre 3 víťazné projekty:
1. cena …………………… 4 000 eur
2. cena …………………… 2 000 eur
3. cena …………………… 1 000 eur

Porota má právo niektorú cenu neudeliť, prípadne stanovenú sumu rozdeliť inak.

Ceny médií

Mediálni partneri súťaže ocenia nimi vybrané súťažné návrhy cenami, ktoré budú mať podobu predplatného a knižných publikácií. Týmto spôsobom môže byť ocenená ktorákoľvek práca, ktorá splnila súťažné podmienky bez ohľadu na verdikt poroty.

Spätná väzba od popredných odborníkov

Hlavným prínosom pre účastníkov je však cenná spätná väzba od rešpektovaných odborníkov v odbore a naštartovanie úspešnej kariéry. Víťazstvo v súťaži sprevádza tiež veľký mediálny ohlas v odbornej tlači.

Zobraziť porotcov

Čo je zmyslom súťaže?

Príležitosť na zamyslenie, ako by teoreticky bolo možné zmeniť súčasnú nevzhľadnú plochu prístaviska a prekladiska všetkého možného v dôstojný súbor stavieb, ktorý by vhodným spôsobom nadviazal na existujúce 3 významné mestské dominanty a dotvoril panorámu južnej časti mesta v tomto kontexte.