Zasadanie poroty prebehne v novom termíne v dňoch 29. a 30. 9. 2020

Finančná odmena

Ceny pre 3 víťazné projekty:
1. cena …………………… 4 000 eur
2. cena …………………… 2 000 eur
3. cena …………………… 1 000 eur

Porota má právo niektorú cenu neudeliť, prípadne stanovenú sumu rozdeliť inak.

Ceny médií

Mediálni partneri súťaže ocenia nimi vybrané súťažné návrhy cenami, ktoré budú mať podobu predplatného a knižných publikácií. Týmto spôsobom môže byť ocenená ktorákoľvek práca, ktorá splnila súťažné podmienky bez ohľadu na verdikt poroty.

Spätná väzba od popredných odborníkov

Hlavným prínosom pre účastníkov je však cenná spätná väzba od rešpektovaných odborníkov v odbore a naštartovanie úspešnej kariéry. Víťazstvo v súťaži sprevádza tiež veľký mediálny ohlas v odbornej tlači.

Zobraziť porotcov

Čo je zmyslom súťaže?

  • Podpora samostatnej tvorivej práce vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických ideí.
  • Hľadanie a prezentácia kvalitnej súdobej architektúry s prispením odbornej poroty.
  • Iniciovať dialóg o reálnej téme na konkrétnom mieste.