Zoznam víťazov 26. ročníka VŠ súťaže

1. cena: Vojtěch Beneš, Matěj Hoffman, VŠUP, Praha

2. cena: Jozef Borák, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava

3. cena: Zuzana Michalíková, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava

4. miesto – odmena: Bc. Simona Fischerová, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava

5. miesto – odmena: Bc. Matúš Hudec, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava

6. miesto – odmena: Virginia Humero Ruiz, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava, Erasmus,
vedenie projektu : Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.